Informatie Haarwerkspecialisten

 

 

Net zoals in het voorjaar mogen de haarwerkspecialisten de medisch noodzakelijke zorg voor hun cliënten blijven leveren. Zij zijn uitgezonderd van de lockdown. Het gaat hierbij wel echt alleen om de zorgwerkzaamheden en zeer zeker niet om kapperswerkzaamheden.

Hier wordt streng op gecontroleerd. Ook de ANKO gaat toezien op de naleving hiervan. Wanneer er geconstateerd wordt dat hier misbruik van wordt gemaakt, kan dit consequenties hebben voor de erkenning om  ANKO erkend haarwerkspecialist te zijn.

Bij het leveren van zorg aan cliënten moet door de haarwerkspecialist alle voorzorgsmaatregelen worden genomen. Tevens mag er alleen strikt volgens het protocol van de haarwerkspecialisten worden gewerkt.